GÓI CƠ BẢN

6.000.000 Đ

THANH TOÁN 100% CHI PHÍ

Giao diện Website: 

Theo mẫu có sẵn

Chức năng Website:

Theo mẫu có sẵn

Lưu trữ Website ( Hosting ):

Dung lượng: 03 GB

Băng thông Không Giới Hạn

Ram: 4gb

CPU: 4 core

Tên miền:

.com , .net

Bảo Mật SSL:

Let's Encrypt 

Bàn giao:

Thông tin quản trị Website

Hướng dẫn sử dụng Website

Thông tin tên miền

Thiết Kế Hình Ảnh:

Slide ảnh: 02 ảnh

Tất cả Banner có trên Web mẫu

Watermark ảnh sản phẩm

Nhập liệu nội dung:

Bài viết: tối đa 20 bài viết

Sản phẩm: Tối đa 100 sản phẩm

Thời gian hoàn thiện:

05 - 07 ngày

Hỗ trợ - bảo hành trong quá trình sử dụng:

01 năm

Hỗ trợ tạo Mạng Xã Hội Chuyên Nghiệp:

Fanpage

GÓI NÂNG CAO

14.000.000 Đ

ĐẶT CỌC 50% CHI PHÍ

Giao diện Website:

Theo ý tưởng từ đặc tả yêu cầu của khách hàng

Chức năng Website:

Theo checklist cơ bản

Lưu trữ Website ( Hosting ):

Dung lượng: 10 GB

Băng thông Không Giới Hạn

Ram: 8gb

CPU: 4 core 

Tên miền:

.com , .net, .vn, .com.vn

Bảo Mật SSL:

COMODO POSITIVE SSL 

Bàn giao:

Thông tin quản trị Website

Hướng dẫn sử dụng Website

Thông tin Hosting

Thông tin tên miền

Thiết Kế Hình Ảnh:

Slide ảnh: 03 ảnh

Tất cả Banner có trên mẫu thiết kế

Watermark ảnh sản phẩm

Nhập liệu nội dung:

Bài viết: tối đa 30 bài viết

Sản phẩm: Tối đa 200 sản phẩm

Thời gian hoàn thiện:

14 - 20 ngày

Hỗ trợ - bảo hành trong quá trình sử dụng:

01 năm

Hỗ trợ tạo Mạng Xã Hội Chuyên Nghiệp:

Fanpage, Youtube, Zalo Page

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

30.000.000 Đ

ĐẶT CỌC 50% CHI PHÍ

Giao diện Website:

Thiết kế file Photoshop từ đặc tả yêu cầu

Chức năng Website:

Theo checklist cơ bản

Lưu trữ Website ( Hosting ):

Dung lượng: 20 GB

Băng thông Không Giới Hạn

Ram: 12gb

CPU: 6 core 

Tên miền:

.com , .net, .vn, .com.vn

Bảo Mật SSL:

COMODO POSITIVE SSL

Bàn giao:

Thông tin quản trị Website

Hướng dẫn sử dụng Website

Thông tin Hosting

Thông tin tên miền

Thiết Kế Hình Ảnh:

Slide ảnh: 05 ảnh

Tất cả Banner có trên mẫu thiết kế

Watermark ảnh sản phẩm

Nhập liệu nội dung:

Bài viết: tối đa 50 bài viết

Sản phẩm: Tối đa 300 sản phẩm

Thời gian hoàn thiện:

30 - 45 ngày

Hỗ trợ - bảo hành trong quá trình sử dụng:

01 năm

Hỗ trợ tạo Mạng Xã Hội Chuyên Nghiệp:

Fanpage, Youtube, Zalo Page

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

30.000.000 Đ

ĐẶT CỌC 50% CHI PHÍ

Giao diện Website:

Thiết kế file Photoshop từ đặc tả yêu cầu

Chức năng Website:

Theo checklist cơ bản

Lưu trữ Website ( Hosting ):

Dung lượng: 20 GB

Băng thông Không Giới Hạn

Ram: 12gb

CPU: 6 core 

Tên miền:

.com , .net, .vn, .com.vn

Bảo Mật SSL:

COMODO POSITIVE SSL

Bàn giao:

Thông tin quản trị Website

Hướng dẫn sử dụng Website

Thông tin Hosting

Thông tin tên miền

Thiết Kế Hình Ảnh:

Slide ảnh: 05 ảnh

Tất cả Banner có trên mẫu thiết kế

Watermark ảnh sản phẩm

Nhập liệu nội dung:

Bài viết: tối đa 50 bài viết

Sản phẩm: Tối đa 300 sản phẩm

Thời gian hoàn thiện:

30 - 45 ngày

Hỗ trợ - bảo hành trong quá trình sử dụng:

01 năm

Hỗ trợ tạo Mạng Xã Hội Chuyên Nghiệp:

Fanpage, Youtube, Zalo Page