Hosting – Tên miền

Hosting là dịch vụ lưu trữ website trên nền tảng điện toán đám mây, phù hợp các website có lượng truy cập không quá lớn dễ dàng sử dụng các phần mềm quản lý chuyên nghiệp được trang bị sẵn bản quyền.

Tên miền hay còn được gọi là “domain name” có thể hiểu đơn giản tên miền là một địa chỉ để xác định danh tính trực tuyến của bạn trên mạng internet, mỗi địa chỉ tên miền bằng chữ này sẽ phải tương ứng với một địa chỉ IP dạng số.