Team

Nguyễn Hữu Bòng

Design

Skills
WordPress80%
Photoshop90%
Video85%

Chuyên ngành

  • Công nghệ thông tin
  • Thiết kế đồ họa
 

Trường học

  • Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Thái Nguyên